Kirurgiske suturer for veterinaerer.
Samme kvalitet. Halve prisen.
 

vetsuture® PGC - Monofilament - Polyglekapron 25- Resorberbare, sterile suturer - Middels hastighets resorbsjon (60-90 dager)

Resorberbare, sterile suturer - Middels hastighets resorbsjon (60-90 dager)

vetsuture PGC : Monofilament - Polyglekapron 25
Indikasjoner

- Alle typer suturer og ombinding
- Muskler, underhudssuturer, Hud

Fordeler

- Fremragende knutesikkerhet
- Høy strekkraft
- Catgut-like

Tilsvarende suturer

- Ethicon® Monocryl ®
- Covidine® Biosyn ®
- B.Braun ® Monosyn ®
Polyglekaproni 25
Monofilament
Resorberbare, sterile suturer
Resorbsjonstid : 90-120 dager
Støtte for sår: 20 dager
75 cm lang tråd
Farge: fiolett
5 års sterilitet

vetsuture® PGC (Poliglecaprone 25), is a monofilament synthetic absorbable suture, composed of a Polymer (Glycolide co-caprolactone). vetsuture® PGC sutures are available dyed in violet. Poliglecaprone 25 copolymer has been found to be nonantigenic, nonpyrogenic and elicits only a slight tissue reaction during absorption. vetsuture® PGC sutures comply with USP requirements, except for diameter. vetsuture® PGC suture is a monofilament which elicits a minimal acute inflammatory reaction in tissues and ingrowth of fibrous connective tissue. Progressive loss of tensile strength and eventual absorption of vetsuture® PGC sutures occurs by means of hydrolysis. Absorption begins as loss of tensile strength followed by loss of mass. Implantation studies in rats indicate that vetsuture® PGC suture retains approximately 50-60% of its original tensile strength 7 days post implantation and approximately 20-30% of its original tensile strength at 14 days post implantation. All of the original tensile strength is lost by 21 days post implantation. The absolute strength remaining 14 days post implantation meets or exceeds that historically observed with plain and chromic gut sutures. Absorption of vetsuture® PGC absorbable synthetic suture is essentially complete between 90 and 120 days.

Vårt suturutvalg PGC

trådnål
EPUSPlang Kurvetlang PointEthicon B.Braun
PGC1TC 15/075cm - 29.5" 3/813mm - 0.52"TapperCut CC-1 DRC 13
PGC15TC 1.54/0 75cm - 29.5"3/8 18mm - 0.71"TapperCut V-4* DRC 18
PGC2TC 2 3/0 75cm - 29.5" 3/8 20mm - 0.79"TapperCut V-4* DRC 20
PGC2DTC 2 3/0 75cm - 29.5" 1/2 26mm - 1.04" TapperCut V-7 HRC 26
PGC3TC 3 2/075cm - 29.5"3/8 20mm - 0.79"TapperCut V-4* DRC 20
PGC3DTC 3 2/075cm - 29.5" 1/2 26mm - 1.04" TapperCut V-7 HRC 26
PGC1CN 1 5/0 75cm - 29.5"3/8 13mm - 0.52"ReverseCut C-3 DS 13
PGC15CN 1.5 4/0 75cm - 29.5"3/8 19mm - 0.75"ReverseCut FS-2 DS 19
PGC2CN 2 3/0 75cm - 29.5"3/8 24mm - 0.95"ReverseCutFS-1 DS 24
PGC3CN 3 2/075cm - 29.5"3/8 30mm - 1.18"ReverseCut FSL DS 30
PGC35CN 3.5 075cm - 29.5"3/8 30mm - 1.18"ReverseCut FSL DS 30
PGC4CN 4175cm - 29.5"1/2 40mm - 1.57"ReverseCut CP HS 40
* suggested replacement5 års sterilitet (PGC = 3ans)

HVORDAN BESTILLER JEG?


Våre referanserSAMMENLIGN VÅRE PRISER MED DE FRA DIN TILBYDER. Våre priser er 24 til 70 % billigere.
nål - Vetfire®

Instruction for Use
Last update 2017/04/04 - A brand © Noévia SAS | 2004-2017 - vetsuture - Kontakt oss - Overvåkning av medisinske innretninger Follow vetsuture on Twitter Follow vetsuture on Facebook